kazepro登山部

PRIVATE
kazeproの社員12名で大山登山をしてきました!
途中、富士山も見ることができて心身共にリフレッシュできました!